4 เดือน ในการสร้างรายได้เพิ่ม 3 แนวทาง

ปี 2020 กำลังจะผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็ว ฉลองวันหยุดส่งท้ายปีด้วยการสร้างรายได้ 3 แนวทางดังนี้

ต้องทำอย่างไร

สร้างยอดขาย (Sell)

ดังที่เราทราบว่า โบนัสเริ่มต้น (Smart Start Bonus) ได้มีการปรับเพิ่มให้ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยการเพิ่มโปรโมชั่นเปิดโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ท่านมีรายได้จากการทำธุรกิจมากขึ้น

เราได้นำยอดรายได้ 5% จากโบนัสเริ่มต้น (Smart Start Bonus) จากทั่วโลก นำมาแบ่งจ่ายตามสัดส่วน

ท่านสามารถรับส่วนแบ่งของยอดขายนี้โดย

  • ท่่านต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของโบนัสเริ่มต้น (Smart Start Bonus) ท่านต้องมียอดซื้อส่วนตัว 40 คะแนน จากคะแนนส่วนตัวอย่างน้อย 200 คะแนน
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าหรือนักธุรกิจอิสระที่ท่านแนะนำตรงอย่างน้อย 5 รหัส (มียอดรวมจาก 5 รหัสดังกล่าวอย่างน้อย 500 คะแนน

การปรับเพิ่มตำแหน่งทางธุรกิจ (Reach)

เราเห็นแล้วว่าธุรกิจ LifeVantage ได้สร้างบรรทัดฐานการเติบโตใหม่ นี่คือสิ่งที่เราต้องทำการเฉลิมฉลองในช่วงเวลานี้

ปรับเพิ่มตำแหน่งทางธุรกิจในเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน หรือธันวาคม ท่านจะได้รับโบนัสการปรับเพิ่มตำแหน่งทางธุรกิจ และยังได้รับเพิ่มอีกครั้ง หากท่านรักษาตำแหน่งทางธูรกิจในเดือนถัดไป

ตำแหน่งทางธุรกิจเดือนที่ทำคุณสมบัติ (กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน หรือธันวาคม)
โปร 3THB$3200THB$6400
โปร 4THB$8000THB$16000
โปร 5THB$16000THB$32000
โปร 6THB$24000THB$48000

*Pacesetter bonuses are available to those who qualify in addition to “Flip the Business Switch” Promotion.

การสนับสนุนสายงาน

ธุรกิจ LifeVantage คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นเราต้องการที่จะให้ผู้นำช่วยนักธุรกิจอิสระแน่นอนว่าธุรกิจ LifeVantage คือการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นเราจึงต้องการให้ผู้นำช่วยให้นักธุรกิจอิสระสร้างธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายการขาย

ต้องทำคุณสมบัติตำแหน่ง Pro 3 ขึ้นไป และแนะนำตรงอย่างน้อย 500 คะแนน ในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน หรือธันวาคม โดยมีการจ่ายเพียงครั้งเดียวและมียอดรวมไม่เกิน 4,000 เหรียญสหรัฐ ตลอดช่วงช่วงของโปรโมชั่น

ต้ำแหน่งธุรกิจจ่ายให้
โปร 3THB$2400
โปร 4THB$4000
โปร 5THB$8000
โปร 6THB$20000
โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิเฉพาะนักธุรกิจอิสระไลฟ์เวนเทจเท่านั้น

ต้องเป็นนักธุรกิจอิสระที่ดี ไม่ทำผิดกฏระเบียบจรรยาบรรณในการเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้

โปรโมชั่นนี้ท่านไม่สามารถเรียกร้องสิทธิเพื่อขอรับการชดเชยสิทธิในรูปแบบอื่นได้

คำสั่งซื้อของนักธุรกิจอิสระใหม่ไม่สามารถนำไปจัดวางภายใต้บุคคลในสายงานได้

นักธุรกิจที่ทำคุณสมบัติโปร 2 หรือโปร 3 ไม่อนุญาตให้ทำการวางซ้อนสายงาน(Stacking= คือการจัดวางที่แนะนำตรงไปจัดวางไว้ใต้สายงานของทีมงานเดียวกัน)ในองค์กรเพื่อให้บุคคลในองค์กรหลายๆคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้

รางวัลดังกล่าวที่ได้รับจะถูกส่งไปทางอีเมลและจะจ่ายด้วยวิธีการและผ่านช่องทางเดียวกับช่องทางที่จ่ายค่าคอมมิชชั่น (เช่น ทำคุณสมบัติครบในเดือนกันยายนรางวัลที่จ่ายในการจ่ายค่าคอมมิชชันในเดือนตุลาคม)

ศูนย์ธุรกิจ 2, 3 และ 4 ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรม

คำสั่งซื้อที่ส่งคืนจะไม่นับรวมเพื่อให้มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของโปรโมชั่น

ยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จะนำมาคำนวณรายได้ได้มาจากยอดการสมัครทำธุรกิจของนักธุรกิจอิสระใหม่ หรือลูกค้าผู้บริโภค(สำหรับประเทศไทย) หากมี Pro 3ที่วางซ้อนกันขึ้นไปตามสายงาน ตำแหน่งโปร 3 ในชั้นที่ 2 ต้องทำคุณสมบัติเป็นโปร 4 หรือทำคะแนนให้ได้อย่างน้อย 7,000 OV โดยที่คะแนนอย่างน้อย 2,500 OV นั้นไม่ได้มาจากสายงานหลัก

นักธุรกิจอิสระที่มีสิทธิเข้าร่วมโปรแกรมนี้ ต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงเปอร์โตริโก) แคนาดา (ไม่รวมควิเบก) เม็กซิโก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกง สหราชอาณาจักร สเปน เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย ไอร์แลนด์ เบลเยียม ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศไทย สิงคโปร์และไต้หวัน

บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่นนี้

ก่อนที่จะได้รับการประกาศนักธุรกิจอิสระมีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัล นักธุรกิจอิสระที่มีคุณสมบัติครบจะต้องตอบคำถาม LifeVantage Trivia 4 ข้อให้ถูกต้อง

บริษัทฯขอสงวนสิทิธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดเพิ่มเติมของโปรโมชั่นนี้ . การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด